- +

O mnie

Urodziłem się w dniu 30 listopada 1980 roku w Kielcach.

Studia wyższe ukończyłem w Krakowie na Uniwersytecie Jagiellońskim, broniąc pracy magisterskiej pod tytułem "Zagadnienia administracyjno - prawne ustawy Prawo o cudzoziemcach" pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Zimmermana. W czasie studiów odbyłem szereg szkoleń w tym Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez UJ przy współpracy z Catholic University of America w Waszyngtonie, jak również International and European Legal Studies w ramach projektu Socrates Erasmus na Uniwersytecie w Antwerpii (Belgia).

W 2009 roku ukończyłem studia doktoranckie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach pracy naukowej prowadziłem zajęcia ze studentami kierunku resocjalizacja na Świętokrzyskiej Szkole Wyższej w Kielcach.

Pracę zawodową rozpocząłem w Kielcach we wrześniu 2004 roku jako doradca ds. prawnych w Promedic sp. z o.o. oraz Domed SA. Jednocześnie odbywałem aplikację prokuratorską w Prokuraturze Rejonowej Kielce - Wschód w Kielcach. Następnie w okresie od 17 stycznia 2008 roku do 16 stycznia 2011 roku wykonywałem czynności prokuratorskie jako asesor Prokuratury Rejonowej Kielce Wschód w Kielcach.

W dniu 26 stycznia 2011 roku uzyskałem decyzją Okręgowej Rady Adwokackiej wpis na listę adwokatów w Kielcach. W dniu 30 grudnia 2011 roku zostałem powołany na członka Wojewódzkiej Komisji ds. Zdarzeń Medycznych.